BioTax™ Biyosensör Bazlı Ağır Metal Kiti

 

  • Bu kit çevre örneklerinde kuçuk miktarlardaki toksik metallerin analizinde kullanılır
  • Biyosensörler, katı ve sıvı örneklerde bulunan ppb seviyelerindeki kurflun, civa, arsenik ve kadmiyum gibi toksik metallere duyarlıdır
  • Biyosensörler, su örneklerinde, sediman ve toprak örneklerinde; ağır metallerin biyolojik sistemler için kullanılabilir fonksiyonlarını dedekte eder
  • Klasik toksisite testlerinden daha hassastır

Web Tasarım : Web Ajans Net