Temsilcilikler

Süperkritik Akışkan Karbondioksit Ekstraksiyon sistemleri (SFE), Plot Boy SFE Sistemleri, Nano Partikül Üretim Sistemi, Uçucu yağ Ekstraksiyon Sistemi, Aerojel Kurutma, Tekstil Kurutma, Subkritik Su Ekstraksiyonu, Solvent Pompası ve Aksesuarlar…..
 

Tüm ürünler için tıklayınız

Mikrodalga Organik Sentez Cihazı, Advancer Kilobatch Mikrodalga Organik Sentez Cihazı, Endeavor Kataliz Screening Sistemi, Scale-Up Reaktör Sistemleri, Peptid Sentez Cihazı, Flaş Kromatografi Cihazı, Purifikasyon Sistemleri, Azot Uçurma Sistemleri, Evaporatör, Purifikasyon Kolonları, Katı Yükleme Aparatı, Samplet Kartuşlar, SPE Kartuşları, Vakum Manifoldları, Pozitif Basınç SPE Manifoldu, Well Plate (Plaka), Reçineler, Scavengers…
Tüm ürünler için tıklayınız
Portatif Laboratuar ve Prosese Uygun Gaz Kromatograf (GC), Biodizel Analizleri için Özel Gaz Kromotograf, Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatograf (HPLC), Thermal Desorber ve Head Space Aksesuarları, H2 Jeneratörü , Hava Kompresörü …
 

Tüm  ürünleri için tıklayınız

Rutin ve Araştırma Laboratuarları için değişik özellik ve boyutlarda Glove Box ve Aksesuraları, PCR Kabinler (UV Lambalı ve HEPA filtreli), Akrilik Desikatörler, Paslanmaz Çelik Reaktörler, Vakum Kabinleri….
 

Tüm  ürünleri için tıklayınız

Otomatik Kontrollü Cam ve Paslanmaz Çelik Reaktörler, Mikroreaktör, Akış (Flow) Reaktörleri….
 

Tüm  ürünleri için tıklayınız

Otomatik SPE Ekstraksiyon Sistemleri, Otomatik Yağ ve Gres Ekstrksiyon Sistemleri, Otomatik Solvent Uzaklaştırma Sistemleri, Otomatik Numune Konsantratörü, Otomatik Solvent Geri Kazanım Sistemleri, Solventten Su Ayırma Sistemi…
 

Tüm ürünleri için tıklayınız

Dijital Şırınga pompalar ve dispenserler…
 

Tüm ürünler için tıklayınız

Revers Osmoz(RO) , Ultra Saf Su sitemleri…
 

Tüm ürünler için tıklayınız

Toksisite ölçüm cihazı, Biotox Toksisite ölçüm kiti, , ATP Hijyen Monitorizasyonu…
 

Tüm  ürünleri için tıklayınız

Organik – İnorganik Stardartlar, Yeterlilik Testleri (PT-Proficiency testing), Farmasotik, Petrokimya ve Jeolojik Sertifikalı Referans Standartları. GC, AAS, ICP, ICP/MS Standartları…
 

Tüm  ürünleri için tıklayınız

Analitik Referans Madde Standartları, Çevre Referans Madde Standartları, Hijyen Referans Madde Standartları, Gıda Referans Madde Standartları, Endistriyel Referans Madde Standartları Narkotik Referans Madde Standartları, Farmasotik Referans Madde Standartları, Kontaminant Standartlar, İsotop Standartlar, Fiziksel Özellik Standartları, Yağ Standartları….
 

Tüm  ürünleri için tıklayınız

Döteryumlu özel sentez
kimyasallar…
 

Tüm  ürünleri için tıklayınız

Ultrasonik Homojenizatörler ve aksesuarları…
 

Tüm  ürünleri için tıklayınız

Su ve sediman Numune alama ekipmanları…
 

Tüm  ürünleri için tıklayınız

Luminometreler…
 

Tüm  ürünleri için tıklayınız

 

 

Online ölçüm sistemleri. pH, İletkenlik, Sıcaklık, Derinlik, Oksijen, Tuzluluk, Basınç, Bulanıklık, İyon seçici
Elektrotlar…
 

Tüm  ürünleri için tıklayınız

Kapiler emme süresi test cihazı (CST)…
 

Tüm  ürünleri için tıklayınız

Ölçü kontrol sistemleri, Mass Flow Control,Data logger, Isıtıcı Bantlar ….

 

Tüm  ürünleri için tıklayınız

Mekanik Karıştırıcılar

 

Tüm  ürünleri için tıklayınız

Web Tasarım : Web Ajans Net