atlas-potasyum-kristalizasyAtlas Potasyum; ceketli sistemlere ultrasonik akış hücresi ilavesi ile oluşan sistemlerdir.

Bu sistem kristalizasyon proseslerinin tam kontrolünü sağlar. Reaksiyon sırasında oluşan reaktanların partikül büyüklüğü, şekli, kristalinitesi, polimorfizmi, tam olarak kontrol edilebilir. Sonokristalizasyon aynı zamanda daha küçük partikül oluşumu sağlar.

Web Tasarım : Web Ajans Net