Sürekli Akış Reaktör Sistemleri

AFRİKA

 

 • Güvenli ve temiz
 • Hızlı
 • Reaksiyon karışımından örnek alıp, seyreltip otomatik bir şekilde HPLC’de analiz edilebilir.
 • Maksimum kimyasal direnç
 • Sentez, hızlı optimizasyon ve ölçek büyütme için ideal.
 • Kullanımı kolay

 

Afrika

 

AFRİKA Sürekli Akış Kimyası Örnekleri

 • Homojen ve heterojen kataliz:
  Suzuki, Heck, Grubbs metathesis
 • Çok bileşenli reaksiyonlar:
  Passerini 3CR, Biginelli 3CR, Ugi 4CR
 • Deproteksiyon kimyası:
  BOC, MOM, metil ester
 • Ring Formülasyonu:
  Benzimidazole, Diels-Alder, 1,3,4 Oksadiazol, Fischer indole,
  1,3 Thioamidozole, 1,2,3 Triazol
 • Yükseltgenme ve İndirgenme:
  Borohidrit, boran, indirgeyici aminasyon, Dess Martin
 • Genel sentez:
  Aldol, Biphasic Schotten-Baumann, Amid couplings,
  Eliminasyon, Esterleşme, Wittig, SNAr, SN1, Mitsunobu

 

 

Özelikler

Reaktör Sıcaklığı : 0°C den +150°C ve 40°C den +250°C’’ ye arsında
Sıvı Faz Reaktör Hacimleri : 62,5 µl, 250 µl, 1 ml, 4 ml, 16 ml
Basınç : 0 – 20 bar (300psi)
Akış Hızı : 2,5 µl/dk – 2,5 ml/dk
Islak Yüzeyler : Cam, PTFE, ve PCTFE
Karıştırma : Hızlı difüzyonal karıştırma
Üretim Hacimleri : Mikrogram ve Kilogram
Otomatik Kaçak Dedeksiyonu : Otomatik

 

 

 

Web Tasarım : Web Ajans Net