hazir-gc-sistemleriHazır GC Sistemleri

 • Capillary FID GC; Genel amaçlara uygun
 • Multiple Gas Analyser # 1 GC; Sabit gazlar ve hafif hidrokarbonlar için
 • Multiple Gas Analyser # 2 GC; Sabit gazlar ve C20 ye kadar hidrokarbonlar için
 • Multiple Gas Analyser + Sulfur GC; H2S, SO2, sabit gazlar, C1 – C20 hidrokarbonlar için
 • Cryo Sulfur GC; Sıvı veya gazlarda düşük seviyelerdeki kükürt için
 • BTU Gas Analyser GC; Dogalgazdaki BTU içeriği için
 • Method 25 Methane/Non-Methane GC; EPA Metot 25’ e göre Metan/Metan olmayan hidrokarbonlar için
 • Environmental and BTEX GC;EPA 8000 metodunun büyük bir çoğunluğu için
 • TO-14 Air Monitoring GC; EPA hava monitorizasyon metotları için
 • Mud-Logging GC; Toplam hidrokarbonlar ve detaylı C1 – C6 içeriği için
 • Explosives GC; Sahada nitro-aromatik ve nitramin patlayıcıları için
 • Tunable Column Selectivity (TCS) GC; İki ayrı fırınlı tek sistem
 • 2-Dimentional (2D) GC; Çok boyutlu GC ayırımları için
 • GeoprobeTM GC;Sürekli VOC ölçüm ve kontrolü için
 • VOC Screening GC; Su, toprak, çamur v.b. numunelerde hızlı ve kolay toplam VOC ölçümleri için
 • 310 Soil Gas GC; Toprak ve gaz inceleme uygulamaları için
 • Gas-Less Educational CCD GC; Sıkıştırılmış gaz kullanmaksızın okullarda GC eğitimleri için
 • Educational TCD GC; Okullarda GC eğitimleri için
 • Educational FID GC; Okullarda GC eğitimleri için
 • Rack Mount Mud-Logging GC; Endüstriyel uygulamalar için
 • Transformer Gas Oil Analyser (TOGA); Trafo yağları analizi için

 

Kullanıcı Dizaynlı GC

 

sri-enstruments-gc-sistemi

 

Dedektörler

 • CCD – Katalitik Yanma Dedektörü
 • TCD – Isıl İletkenlik Dedektörü
 • FID – Alev İyonizasyon Dedektörü
 • DELCD – Kuru Elektrolitik İletkenlik Dedektörü
 • FID/DELCD – Alev İyonizasyon Dedektörü/ Kuru Elektrolitik İletkenlik Dedektörü
 • HID – Helyum İyonizasyon Dedektörü
 • PID – Foto İyonizasyon Dedektörü
 • NPD – Azot-Fosfor Dedektörü
 • NPD/DELCD – Azot-Fosfor Dedektör/ Kuru Elektrolitik İletkenlik Dedektörü
 • TID – Termionik İyonizasyon Dedektörü
 • ECD – Elektron Tutma Dedektörü
 • RGD – Redüksiyon Gaz Dedektörü
 • FPD – Alev Fotometrik Dedektör
 • FPD/FID – Alev Fotometrik Dedektör/Alev İyonizasyon Dedektörü
 • Dual FPD – Kükürt ve Fosfor ikilisi için iki dalgaboylu FPD
 • FID Dual FPD – FID + İkili FPD kombinasyonu

 

 Numune tipine uygun enjeksiyon üniteleri

 

 • Sıvılar: On-Column, Heated Flash Vaporization, Heated Split/Splitless, PTV, Heated Static Headspace, Purge & Trap, Liquid Injection Valve, Liquid Autosamplers, or Headspace Autosampler, Six Shooter Auto Injector
 • Katılar: Thermal Desorber, Heated Static Headspace, PTV, Method 5035 Purge & Trap, or Headspace Autosampler
 • Gazlar: On-Column, Gas Sampling Valve, Method TO-14 Air Concentrator, or Heated Static Headspace, Six Shooter Auto Injector
 • SPME Fibre: Heated Flash Vaporization with Low Volume SPME Liner, or Heated Split/Splitless

 

Web Tasarım : Web Ajans Net